Konkurs na slogan promocyjny Szlaku wokół Tatr

2017-05-05 //
Konkurs na slogan promocyjny Szlaku wokół TatrEuropejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY pełniące rolę Partnera Wiodącego dla projektu pt. „ Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” we współpracy z 9 partnerami ze strony Polski i Słowacji – Miastem Nowy Targ, Gminą Nowy Targ, Gminą Łapsze Niżne, Gminą Szaflary, Miastem Kieżmark, Miastem Liptowski Mikulasz, Miastem Spiska Bela, Miastem Stara Lubowla oraz Miastem Trstena – zapraszają do udziału w konkursie na slogan promocyjny Szlaku wokół Tatr, a następnie opracowanie strategii komunikacji i promocji.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka INTERREG V-A 2014-2020.

Regulamin konkursu  pdf

Zał. nr 1_Karta zgłoszenia uczestnictwa  doc

Zał. nr 2_Zakres opracowania strategii promocji i komunikacji  pdf

Zał. nr 3_Wzór umowy przeniesienia praw autorskich  pdf

Plakat informacyjny  pdf


 

1   2

 


LogoInterregZNapisem_PL